Słowacki dialekty – poznaj zawiłości języka słowackiego!

Published on 5 czerwca 2019

Język słowacki jest jednym z najbardziej niszowych języków w Europie. Dość tylko powiedzieć, że na liście tłumaczy przysięgłych tego języka widnieją raptem 63 nazwiska (dla porównania, liczby te dla języków niemieckiego, rosyjskiego i czeskiego wynoszą odpowiednio 3767, 1256 i 115 tłumaczy). Jednak nie warto lekceważyć takiego języka jak język słowacki – wbrew pozorom znajomość mowy Słowaków może okazać się naprawdę przydatna. Do tego trzeba jednak poznać słowacki dialekty oraz najbardziej podstawowe jak na język słowacki zwroty!

Język słowacki – ile osób posługuje się tym językiem?

O niewielkiej sile przebicia języka słowackiego świadczy fakt, że jest to język używany przez jedynie 5,5 miliona osób. I choć język Słowaków jest językiem oficjalnym Unii Europejskiej, to jednak wciąż mocno przegrywa z innymi językami:

 • czeskim, znanym w dużej mierze przez starsze pokolenia, które żyły i wychowywały się w Czechosłowacji,

 • angielskim, który w coraz większym stopniu wypiera język słowacki zwroty.

Gdzie posługuje się językiem słowackim?

Co może zdumiewać, słowacki nie jest językiem używanym wyłącznie na Słowacji. Zasięg jego wykorzystywania to:

 • Czechy – kraj związany ze Słowacją historycznie; słowacki jest językiem urzędowym,

 • Serbia (ściślej: Prowincja Autonomiczna Wojwodiny) – jeden z sześciu języków urzędowych,

 • Polska – język mniejszości narodowej,

 • Węgry – język mniejszości narodowej.

Słowacki dialekty – jak wygląda sprawa języka słowackiego?

Chociaż język słowacki zwroty są najbardziej zbliżone do tych, które widnieją w czeskich czy polskich słownikach, to jednak nie będzie przesadą stwierdzenie, że słowackiemu najbliżej do… norweskiego. I oczywiście nie chodzi tu o leksykę (swoją drogą, zgoła odmienną), lecz o rozproszenie, jakie można odnotować w ramach języka słowackiego. Mówi się, że Čo dedina, to reč iná, co oznacza, że co wieś, to inny język. I nie jest to przesadą, bowiem u Słowaków odnotować można mnóstwo gwar, których różnice gramatyczne i leksykalne znacznie bardziej odbiegają od standardowego języka słowackiego, aniżeli polskie gwary od literackiej polszczyzny. Dość tylko powiedzieć, że możemy wyróżnić trzy główne dialekty języka słowackiego:

 • dialekty zachodniosłowackie,

 • dialekty środkowosłowackie,

 • dialekty wschodniosłowackie.

Dialekty zachodniosłowackie:

Odmiany słowackiego, które wpisują się w grupę dialektów zachodniosłowackich pochodzą z okolic takich miast jak:

 • Myjava,

 • Nitra,

 • Trenczyn,

 • Trnawa.

Kraje: nitrzański, trenczyński, trnawski liczą ok. 200 tys. ludzi, co oznacza, że dialektami zachodniosłowackimi posługuje się ok. 1,9 mln Słowaków, czyli 1/3 populacji. A gwary w ramach tego języka to:

 • gwary dolnonitrzańskie,

 • gwary dolnotrenczańskie,

 • gwary górnotrenczańskie,

 • gwary poważskie,

 • gwary regionu trnawskiego,

 • gwary średnionitrzańskie,

 • gwary zahorskie.

Dialekty środkowosłowackie

W przypadku dialektów środkowosłowackich, mamy do czynienia z ledwie dwoma krajami (jednostkami administracyjnymi Słowacji), lecz najbardziej rozległymi:

 • żylińskim,

 • bańskobystrzyckim.

Regiony, w których się wykorzystuje poniższe gwary to okolice takich miast jak Żylina, Martin czy Bańska Bystrzyca, zaś na ziemiach tych mieszka ok. 1,4 mln osób, czyli mniej więcej 1/4 populacji. Używane tam gwary to:

 • gwary gemerskie,

 • gwary górnonitrzańskie,

 • gwary liptowskie,

 • gwary novohradskie,

 • gwary orawskie,

 • gwary tekowskie,

 • gwary turczańskie,

 • gwary zwoleńskie.

Dialekty wschodniosłowackie

Jeśli chodzi o ostatnią wielką grupę dialektów, to warto spojrzeć na mapę: kraje preszowski i koszycki graniczą z Polską i Ukrainą, co nie mogło pozostać bez wpływu na język. W okolicach takich miast jak Wysokie Tatry, Bardejów, Koszyce czy Dobszyna mieszka ok. 1,6 mln Słowaków, czyli ok. 30% populacji. Wszyscy ci posługują się gwarami, które nazywają się następująco:

 • gwary abowskie,

 • gwary sariszskie,

 • gwara sotacka,

 • gwary spiskie,

 • gwara użska,

 • gwara zemplinska.