Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne?

Published on 22 czerwca 2020

Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz ogromny postęp technologiczny sprawiają, że wciąż na rynku pojawiają się nowe rozwiązania techniczne. Dzięki tym innowacjom wzrasta zapotrzebowanie na usługi tłumaczy. Nie tylko na tłumaczenia zwykłe, ale przede wszystkim na tłumaczenia techniczne. Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne? Kto może wykonywać ten rodzaj tłumaczeń? Globalizacja gospodarcza sprawia, że coraz częściej sięgamy po nowoczesne, zagraniczne urządzenia. Aby jednak móc z nich korzystać w sposób bezpieczny, ich dokumentacja musi zostać przetłumaczona. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają właśnie tłumaczenia techniczne. Sprawdźmy więc, jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne. Zobaczmy również jakie najczęściej rodzaje tłumaczeń technicznych są zlecane do biura tłumaczeń.

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne – rodzaje tłumaczeń

Aby bliżej poznać temat jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne, warto poznać czym są tłumaczenia. Otóż, najprościej tłumaczenie to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu stworzonego w języku źródłowym. Podstawowym podziałem tłumaczeń jest podział na tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne.

Tłumaczenie pisemne polega na wykonaniu przekładu w formie pisemnej. Do ich realizacji konieczna jest doskonała znajomość języka.

Tłumaczenia ustne polegają na tłumaczeniu usłyszanej wypowiedzi w języku źródłowym na język docelowy. Przy wykonywaniu tego rodzaju tłumaczeń, sama świetna znajomość języków nie wystarczy. Tu liczy się także dykcja, umiejętność zapamiętywania i refleks. Niektóre z tłumaczeń ustnych wykonywane są równolegle z wypowiadanym tekstem. To tłumaczenia symultaniczne. Inne zaś – tłumaczenia konsekutywne polegają na przetłumaczeniu zapamiętanego fragmentu tekstu. Nazywane jest także tłumaczeniem następczym.

Najprostszym podziałem tłumaczeń pisemnych jest ich podział na tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia zwykłe dotyczą pism i tekstów o charakterze nieformalnym. To z tym rodzajem tłumaczeń spotykamy się najczęściej na co dzień. Są nośnikiem informacji w życiu codziennym.

Tłumaczenia przysięgłe to przekład uwierzytelniony. Może je wykonywać jedynie tłumacz przysięgły. Realizowane są najczęściej na zlecenie instytucji państwowych – sądów, urzędów czy Policji. Ale nie tylko. Aby przetłumaczyć dokumenty USC czy dyplom, również musimy mieć tłumaczenie przysięgłe.

Wśród rodzajów tłumaczeń pisemnych ogromną rolę odgrywają tłumaczenia specjalistyczne. To bardzo trudny rodzaj przekładu. Charakteryzuje się specyficzną terminologią i fachową nomenklaturą. Od tłumacza wymaga nie tylko doskonałej znajomości języków, ale także wiedzy merytorycznej z zakresu danej dziedziny tłumaczenia. Skomplikowany język, trudność treści źródłowej powodują, że tłumaczenia specjalistyczne są ogromnym wyzwaniem nawet dla doświadczonych tłumaczy. Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą konkretnych branż. I tak, tłumaczeniem specjalistycznym jest tłumaczenie techniczne, tłumaczenie medyczne, marketingowe ekonomiczne itd. To bardzo szeroka dziedzina tłumaczeń.

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że tłumaczenie techniczne nie polega jedynie na tłumaczeniu słowo po słowie. Ten rodzaj przekładu to coś więcej. To konieczność zaangażowania ogromnej wiedzy merytorycznej z zakresu danej branży. Dlatego tłumacz techniczny jest wybitnym specjalistą konkretnej dziedziny. Nie przez przypadek najczęściej tłumaczami technicznymi zajmują się inżynierowie lub osoby mające podobne wykształcenie kierunkowe. Znają fachową terminologię i odpowiednie specyfikacje techniczne.

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne? Nie każde tłumaczenie jest techniczne. Aby miało jego cechy, musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim musi być sporządzone w języku specjalistycznym, z użyciem odpowiedniej nomenklatury. Tak naprawdę na co dzień spotykamy się z tekstami technicznymi. Być może nawet o tym nie wiemy. Bez tłumaczeń technicznych nie moglibyśmy bezpiecznie korzystać z zagranicznych urządzeń czy maszyn. Są tak powszechne w naszym życiu, że aż oczywiste.

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne? To tłumaczenia:

  • instrukcji obsługi
  • instrukcja montażu
  • dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń
  • dokumenty konstrukcyjne

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne – instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi to jeden z dokumentów technicznych, który dołączony jest do każdego nowego produktu. Znajdziemy ją zarówno przy skomplikowanym urządzeniu elektronicznym jak i przy nowym czajniku. Bez instrukcji obsługi trudno jest wyobrazić sobie prawidłowe i bezpieczne korzystanie z danej rzeczy. A te sporządzane są najczęściej w języku obcym. Dlatego tłumaczenie instrukcji obsługi jest tak ważne. Zazwyczaj instrukcja obsługi ma formę małej książeczki i tłumaczona jest na kilka, a nawet kilkanaście języków. W każdym z nich wygląda ona tak samo. Ten sam układ, spis treści, tabele i rysunki. Instrukcja obsługi sporządzona jest według jednej, powtarzalnego schematu. Dzięki temu tekst jest spójny i zrozumiały w wielu językach. Tłumaczenie techniczne instrukcji obsługi nie tylko powinno być spójne językowo. Powinno być także zrozumiałe dla zwykłego odbiorcy.

Warto przeczytać: Czy język słowacki jest trudny?

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne – instrukcja montażu

Kolejnym przykładem tekstów których dotyczy tłumaczenie techniczne są instrukcje montażu. Trudno bez nich wyobrazić sobie naszą codzienność. Podobnie jak instrukcja obsługi, dołączona jest do każdego produktu. Opisuje zasady montażu danego urządzenia czy maszyny. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie zamontowanie nowoczesnego sprzętu bez precyzyjnie opisanych zasad jego montażu? Z pewnością nie. Tłumaczenie techniczne instrukcji montażu to precyzyjne odwzorowanie tej samej treści w kilku językach. Coraz częściej instrukcje montażu tworzone są w formie obrazkowej. Wówczas tym bardziej konieczny jest prosty ich opis i precyzyjne określenie zasad instalacji. A to już rola dobrego tłumaczenia technicznego.

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne – dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń

Dokumenty techniczne maszyn i urządzeń to bez wątpienia teksty techniczne. Zawierają zbiór zasad dotyczących postępowania z danym urządzeniem lub maszyną. Podobne są nieco do instrukcji obsługi, ale są o wiele bardziej skomplikowane. Dokumentacja techniczna to specyfikacja techniczna maszyn używanych w produkcji. Zawiera szereg zaleceń dotyczących postępowania z danym urządzeniem, zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji. Tłumaczenie techniczne takich dokumentów musi precyzyjnie określać zakres, zasady i metody bezpiecznego użytkowania. Dlatego jest tak skomplikowane. Jak przetłumaczyć tekst, który naszpikowany jest specjalistyczną terminologią? Taki, od którego zależy bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników? Taki tekst należy powierzyć tłumaczowi technicznemu. Dzięki temu mamy pewność poprawności i rzetelności przekładu.

Jakich dokumentów dotyczy tłumaczenie techniczne – dokumenty konstrukcyjne

Kolejnymi dokumentami, których dotyczą tłumaczenia techniczne są dokumenty konstrukcyjne. Warto wiedzieć, że branża budowlana ma własne, specyficzne terminologie. A tłumaczenie techniczne dokumentacji konstrukcyjnej musi być precyzyjne i dokładne. Tu nie ma mowy po jakiejkolwiek pomyłce ani o twórczej kreatywności tłumacza. Te dokumenty muszą po prostu być perfekcyjnie odwzorowane zgodnie z zasadami tłumaczenia tekstów technicznych. Wszelkie nomenklatury językowe, słownictwo i terminologia powinny być dokładnie odtworzone w języku docelowym. Od poprawności takiego tłumaczenia technicznego zależy bowiem bezpieczeństwo użytkowników danej budowli czy konstrukcji.

Teksty techniczne to jedne z najtrudniejszych dokumentów do przetłumaczenia. Konieczność zastosowania odpowiednich specyfikacji technicznych, fachowej nomenklatury i znajomości tłumaczonej dziedziny sprawia, że tłumaczami technicznymi są wybitni eksperci danej specjalizacji. Skomplikowany tekst źródłowy, jego specyfika i poziom skomplikowania powodują, że tłumaczenie takich tekstów należy zlecić wyłącznie doświadczonemu tłumaczowi. Wówczas będziemy mieć pewność, że przekład zostanie wykonany prawidłowo.

Może Cię także zainteresować: