Jak zostać tłumaczem zwykłym?

Published on 13 sierpnia 2020

Z pewnością wielu młodych lingwistów pragnie zostać tłumaczem. Czy jest to praca marzeń? Czy sama znajomość języka obcego wystarczy, aby zostać tłumaczem? Bez wątpienia zawód tłumacza jest jednym z najbardziej fascynujących. Ale i wymagających. Codzienne wyzwania, z którymi musi mierzyć się tłumacz w pracy sprawiają, że jest to zawód dla odważnych. Jak zostać tłumaczem? Czy wystarczy sama biegła znajomość języka obcego? Oto krótki poradnik o tym jak zostać tłumaczem zwykłym.

Jak zostać tłumaczem zwykłym?

Zasadniczo, aby w Polsce zostać tłumaczem nie trzeba mieć ukończonych studiów filologicznych. Nie ma żadnych formalnych wymagań. Brak wymagań sprawia, że wiele młodych osób myśli o pracy tłumacza. Czy jednak każdy może zostać tłumaczem zwykłym? Tak naprawdę nie jest to praca dla każdego. Dobry tłumacz powinien posiadać wyjątkowe umiejętności. Nie tylko doskonale znać język obcy. Powinien mieć także odpowiedni warsztat tłumaczeniowy. To umiejętności zdobyte podczas praktyk i kontaktu z żywym językiem.

Tak naprawdę kandydat na tłumacza powinien zacząć swą edukację na długo zanim zostanie tłumaczem. A do tego niezbędne są szkoły. Dobrze jest zacząć uczyć się języka obcego jak najwcześniej. Warto wykorzystać również możliwości, które dają korepetycje i prywatne lekcje. Im większe umiejętności językowe zdobędziemy, tym lepsze osiągniemy efekty pracy. Dobry tłumacz zwykły to ten, który jest ekspertem danego języka. Nie tylko obcego. Także ojczystego. Dlatego tłumacz zwykły powinien tez doskonale radzić sobie z językiem polskim. Trudno bowiem wyobrazić sobie tłumacza, który nie zna własnego języka ojczystego.

Co prawda, aby zostać tłumaczem zwykłym nie trzeba mieć wykształcenia wyższego. Ale warto je mieć. Studia na kierunku filologia dają solidne podstawy do pracy w tym zawodzie. Podczas studiów kandydat na tłumacza uczy się nie tylko języka, ale również kontekstu kulturowego. Na studiach poznaje się również historię i kulturę danego kraju. To bardzo ważne w pracy tłumacza. Tłumaczenia nie polegają przecież wyłącznie na przełożeniu treści z języka źródłowego na docelowy. To szereg innych kwestii.

Warto przeczytać: Z czego słynie Słowacja?

Jak zostać tłumaczem zwykłym – praktyka i specjalizacja

Praca tłumacza to przede wszystkim praktyka. Nawet najlepsze studia nie dają tego, co praktyka w zawodzie. Podczas niej tłumacz poszerza wiedzę i zdobywa umiejętności do pracy. Dlatego doskonałym pomysłem dla młodych lingwistów są praktyki w biurze tłumaczeń. Jednak nie każdy praktykant może liczyć na pracę przy tłumaczeniach. Tylko ten, który wykaże zaangażowanie i chęć nauki zawodu.

Jak zostać tłumaczem zwykłym? To droga dłuższa niż nam się wydaje. Dobry tłumacz zwykły, aby być ekspertem powinien inwestować w swój rozwój. Dlatego jeśli marzy nam się kariera w tym zawodzie warto pójść o krok dalej. Doskonałym pomysłem jest wybranie specjalizacji. Takiej dziedziny tłumaczeń, w której zostaniemy ekspertami. Czy będą to tłumaczenia ustne czy pisemne zależy tylko od nas.

Jeśli zdecydujemy się na tłumaczenia ustne, mamy do wyboru tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Aby zostać tłumaczem symultanicznym czy konsekutywnym nie wystarczy jedynie znajomość języka obcego. To także inne umiejętności, którymi musi wykazać się tłumacz. To również opanowanie i refleks. Wybór odpowiedniej specjalizacji jest bardzo ważny. Dzięki temu można zostać wybitnym ekspertem od danej dziedziny przekładu.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem zwykłym zasadniczo nie trzeba mieć nawet studiów lingwistycznych. Inaczej jest jednak w przypadku tłumacza przysięgłego. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełnić wysokie kryteria. Nie tylko dotyczące znajomości języka obcego. Taka osoba musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw UE. Także obywatel krajów zrzeszonych EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) bądź innego państwa, na zasadach wzajemności może zostać tłumaczem przysięgłym. Taka osoba musi mieć także pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydat musi także znać świetnie język polski. Nie może być też osobą karaną. Za żadne umyślne przestępstwo skarbowe. Ani za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Ale to nadal nie wszystko.

Kandydat na tłumacza przysięgłego musi posiadać studia wyższe i tytuł magistra. Może także mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Musi również zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. To jeden z najtrudniejszych egzaminów w karierze tłumacza. Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Egzamin obejmuje przekład z języka obcego na język polski i odwrotnie. Zdanie części pisemnej egzaminu pozwala przystąpić do części ustnej. Za część pisemną kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Uprawnienia można dobyć przy zdobyciu 150 punktów. Każda z tych części obejmuje przekład prawniczy. Kandydat do zawodu powinien wykazać się doskonała znajomością terminologii prawniczej. Ale także języka prawniczego.

Jeśli chcemy zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego, musimy się na niego zapisać w Ministerstwie Sprawiedliwości. O dacie egzaminu zostaniemy powiadomieni na 21 dni przed jego terminem. Egzamin zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Samo jednak zdanie egzaminu nie daje jeszcze prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Kiedy można wykonywać zawód tłumacza przysięgłego? Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskuje się po wpisie do rejestru tłumaczy przysięgłych danego języka. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek o taki wpis i złożyć ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły posiada pieczęć, którą poświadcza tłumaczenie.

Jaki rodzaj tłumaczeń realizuje tłumacz przysięgły? Wykonuje on zlecenia poświadczenia dokumentów. To on realizuje tłumaczenia dla organów administracji publicznej. Tylko tłumacz przysięgły może zajmować się tłumaczeniami uwierzytelnionymi. Chcąc uwierzytelnić dokument, musimy udać się właśnie do tłumacza przysięgłego. Nie ma innej drogi prawnej. Dzięki temu tłumaczony dokument uzyskuje moc dokumentu urzędowego.

Jak widać, w pracy tłumacza przysięgłego liczy się nie tylko doskonała znajomość języka obcego. Także znajomość języka polskiego. Oraz wiele innych czynników. Należy spełnić mnóstwo wymagań aby zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka. Ale o wiele więcej. Jeśli więc dana osoba chce zostać tłumaczem przysięgłym, musi liczyć się z tym, że to trudna i długa ścieżka kariery. Bo praca jako tłumacz przysięgły jest niezwykle odpowiedzialna.

Tłumacz przysięgły ponosi bowiem osobistą odpowiedzialność za jakość przekładu. Własnym nazwiskiem i pieczęcią sygnuje jego zgodność z prawem. Jeśli poświadczenie nie spełnia warunków, tłumacz może być pociągnięty do odpowiedzialności. W skrajnych przypadkach może być nawet usunięty z zawodu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Minister Sprawiedliwości. To oczywiście sytuacje marginalne w środowisku tłumaczy. Ale nie niemożliwe.

Jak zostać tłumaczem zwykłym? W porównaniu ze ścieżką kariery tłumacza przysięgłego jest to droga prostsza. I mniej stresująca. Jednak dziś rynek tłumaczeniowy stawia bardzo wysokie wymagania. Nie wystarczy ukończenie studiów aby być dobrym tłumaczem zwykłym. Dziś warto być specjalistą od tłumaczeń. Na rynku tłumaczeń wciąż poszukiwani są eksperci. Bo dla specjalistów od tłumaczeń technicznych zawsze będą zlecenia. Dlatego warto zainwestować w siebie i stać się najlepszym tłumaczem zwykłym.

Może Cię także zainteresować: